Home / Publicaties / De schadevergoedingsproblematiek bij ontbinding van...

De schadevergoedingsproblematiek bij ontbinding van een huurovereenkomst

02/05/2014

Ingeval van een ontbinding door de verhuurder van een overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming van de huurder, is de verhuurder gerechtigd tot schadevergoeding. Maar welk bedrag komt voor vergoeding in aanmerking? De volledige (huur)inkomsten tot het einde van de termijn van bepaalde duur (het gehele positieve contractsbelang) of slechts de te verwachten gemiste (huur)inkomsten totdat het gehuurde weer aan een derde is verhuurd? In de praktijk gaan rechters hier op verschillende manieren mee om. In dit artikel verdedigen de auteurs dat in beginsel het gehele positieve contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt.

Publicaties
TvHB_2_2014_a.pdf
Downloaden
PDF 229,1 kB

Auteurs

Portret van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam
Kirsten Haanstra