Home / Publicaties / De surseance van betaling maakt een doorstart

De surseance van betaling maakt een doorstart

24/06/2009

In 1896 heeft de wetgever de wettelijke regeling omtrent surseance van betaling ingevoerd. Reeds bij de invoering bestond er binnen en buiten de Tweede Kamer grote aarzeling of deze regeling het gewenste effect zou hebben. Ondanks meerdere herzieningen is gebleken dat de surseanceregeling weinig succesvol is. Om de surseance nieuw leven in te blazen, heeft de Commissie Kortmann in 2007 een voorstel voor een nieuwe Insolventiewet opgesteld die mede strekt tot ingrijpende wijziging van de bestaande surseanceregeling. In dit artikel wordt stilgestaan bij de gevolgen van het voorontwerp voor de surseance.

Publicaties
Ondernemersbrief_2009_65.pdf
Downloaden
PDF 222,1 kB

Auteurs

Daniel de Haan