Home / Publicaties / De taken en bevoegdheden van de executeur

De taken en bevoegdheden van de executeur

01/12/2008

Op een zeker moment overlijdt een dierbare in de directe omgeving. De erflater heeft in zijn testament een executeur benoemd. Onmiddellijk rijzen de volgende vragen: wat is precies de taak van de executeur en welke bevoegdheden komen hem toe? Wat houdt de informatieplicht in? Wanneer eindigt de rol van de executeur en wat is de beloning? In de conclusie behorende bij de uitspraak van de Hoge Raad van 5 september 2008 is duidelijk
uiteengezet wat de taken van de executeur zijn en met name wat de informatieplicht behelst.

Publicaties
Ondernemersbrief_2008_17.pdf
Downloaden
PDF 148,8 kB

Auteurs

Petra Knoppers