Home / Publicaties / De van rechtswege verleende vergunning in de prak...

De van rechtswege verleende vergunning in de praktijk

28/06/2010

De invoering van de - op het Spaanse recht gebaseerde - Lex Silencio Positivo is in Nederland op zijn zachtst gezegd met gemengde gevoelens ontvangen. Het instrument kreeg alleen al in dit tijdschrift kwalificaties variërende van 'weloverwogen', een 'hype', tot 'het sop de kool niet meer waard'. In Spanje is, sinds de invoering van de Lex Silencio Positivo (hierna: LSP), een zeer sterke toename van de jurisprudentie over dit onderwerp te zien, simpelweg omdat de van rechtswege verleende vergunning regelmatig wordt aangevochten. In de Spaanse praktijk blijkt het stilzwijgende karakter tot veel onduidelijkheid en dus rechtsonzekerheid te leiden. Aangezien dit jaar onder andere door de Dienstenwet en de Wabo de reikwijdte van de LSP aanzienlijk is en wordt verbreed, beoogt dit artikel een inschatting te maken van de belangrijkste praktijkproblemen die de LSP tot gevolg zou kunnen hebben.

Publicaties
NTB_2010_6
Downloaden
PDF 88,2 kB

Auteurs

Allard Knook