Home / Publicaties / De vestiging van een opstalrecht op grond van art...

De vestiging van een opstalrecht op grond van art. 5:118a BW, in het bijzonder voor bestaande, in de ap­par­te­men­ten­split­sing betrokken opstallen

27/08/2012

Sinds 1 mei 2005 is het mogelijk een erfpachtrecht en een opstalrecht te vestigen op het privé-gedeelte van een appartementsrecht oftewel op het gedeelte van het gebouw waarvan men het exclusief gebruiksrecht heeft, zoals bedoeld in art. 5:106 lid 4 BW. Art. 5:118a BW biedt tot een dergelijke vestiging de grondslag. In deze bijdrage wil de auteur om meerdere redenen de vestiging van het opstalrecht op het privé-gedeelte van een appartementsrecht zoals bedoeld in art. 5:118a BW onder de loep nemen.

Publicaties
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Downloaden
PDF 2 MB