Home / Publicaties / De voordelen van internetveilen

De voordelen van internetveilen

Gebruik van internet maakt executoriaal verkopen transparanter en verlaagt de drempel voor particuliere en buitenlandse kopers

29/08/2014

Op 15 april 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de executoriale verkoop van onroerende zaken voor een breder publiek toegankelijk te maken.
In dit artikel wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste voorgestelde wetswijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving. Vervolgens wordt kort ingegaan op het gebruik van internet in de huidige veilingprocedure in Nederland en andere Europese landen. Tot slot wordt bekeken welke voordelen het veilen via internet zal hebben voor het executoriaal verkopen van ín Nederland hypothecair gefinancíerd vastgoed.

Publicaties
PropertyNL_2014_08_b.pdf
Downloaden
PDF 2,7 MB

Auteurs

Portret van Femke Stroucken
Femke Stroucken
Partner
Amsterdam
Portret van Janneke Waal
Janneke de Waal