Home / Publicaties / De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in aantocht...

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in aantocht (deel I)

25/08/2009

Naar verwachting treedt op 1 januari 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daarmee wordt, na de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 en de invoering van de Waterwet eind van dit jaar, een nagenoeg algehele vernieuwing van het omgevingsrecht afgerond. Met het samenvoegen van een groot aantal vergunningen tot één omgevingsvergunning wordt beoogd de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren door de introductie van één loket, één bevoegd gezag, één uniforme procedure en éénmalig bezwaar en beroep. In deze bijdrage (deel I) worden de hoofdlijnen van de Wabo geschetst. In een volgende bijdrage (deel II) zal nader worden ingegaan op het al dan niet vergunningvrij bouwen, de belanghebbendheid van partijen in bezwaar en beroep en de coördinatie met onder andere het bestemmingsplan.

Publicaties
Vastgoed_fiscaal_civiel_2009_04
Downloaden
PDF 774,4 kB

Auteurs

Janneke van Loenen - de Wild
Luurt Wildeboer