Home / Publicaties / De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in aantocht...

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in aantocht (II)

02/12/2009

In deel I van ons artikel over de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben we een overzicht gegeven van de hoofdlijnen van deze wet. De Wabo beeft tot doel een groot aantal vergunningen tot één omgevingsvergunning samen te voegen en daarmee te komen tot één bevoegd gezag, één uniforme procedure en éénmalig bezwaar en beroep. In het tweede deel zal op enkele specifieke vragen worden ingegaan, zoals welke bouwactiviteiten zijn vergunningplichtig en welke niet. Verder wordt ingegaan op coördinatie met andere besluiten. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van bewaar en beroep tegen (onderdelen van) de omgevingsvergunning.

Publicaties
Vastgoed_Fiscaal_Civiel_2009_06
Downloaden
PDF 2,5 MB

Auteurs

Janneke van Loenen - de Wild
Luurt Wildeboer