Home / Publicaties / Definitief energielabel bij woningen per 1 januari...

Definitief energielabel bij woningen per 1 januari 2015

13/01/2015

In verband met de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) zijn alle lidstaten verplicht de invoering van het energielabel/energieprestatiecertificaat te bevorderen. Gebaseerd op type bouwjaar en type woning, geeft dit label aan hoe energiezuinig een woning is. Daarnaast vermeldt het energielabel welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen dient de eigenaar te zorgen voor de aanwezigheid van een energielabel. Per 1 januari 2015 gaat de overheid deze regel ook handhaven: de Inspectie Leefomgeving en Transport (de "ILT") ziet toe op de naleving van de energielabelplicht.

Definitief en voorlopig energielabel

Een energielabel kan alleen verstrekt worden door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Begin januari 2015 ontvingen alle woningeigenaren van woningen die nog geen energielabel bezitten een ‘voorlopig energielabel’ toegestuurd, dat zij middels het invullen van een webapplicatie van de Rijksoverheid kunnen laten omzetten in een ‘definitief energielabel’. Met een ‘voorlopig energielabel’ voldoet de verkoper niet aan zijn wettelijke verplichting. Dit komt omdat het bij het voorlopig energielabel om een schatting gaat. De verkoper kan ook aan zijn verplichting voldoen door overhandiging van een huidig energielabel: mensen die al een label of energieprestatiecertificaat in bezit hebben, hoeven dus geen nieuw label aan te vragen. Beide labels blijven beiden 10 jaar na opnamedatum geldig. Voorwaarde is wel dat de woning na het verkrijgen van het certificaat niet uitgebouwd is en er geen energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

De notaris

Concreet betekent dit voor de notaris dat hij, als hij een zaak binnenkrijgt waarin de leveringsakte na 1 januari 2015 passeert, de verkoper dient te wijzen op zijn verplichting een definitief energielabel te overhandigen, en op het risico van beboeting. De notaris wijst de verkoper ook op de mogelijkheid om alsnog een definitief energielabel aan te vragen.

Volgens Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) is het ontbreken van een ‘definitief energielabel’ (of energieprestatiecertificaat) voor de notaris geen reden om dienst te weigeren. De notaris mag de leveringsakte dus wel passeren als door de verkoper bij het passeren van de leveringsakte geen definitief energielabel is overhandigd.

Ontbreken definitief energielabel

De ILT gaat controleren of het (definitieve) energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw: middels een koppeling van de databases van het Kadaster over overgedragen woningen met de energielabeldatabase kan de ILT alle overtredingen direct inzien. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal EUR 405,00 wanneer een verkoper geen definitief energielabel kan overhandigen.

Als de verkoper foute gegevens heeft aangeleverd bij de aanvraag van het energielabel, kan de koper daarnaast privaatrechtelijke stappen jegens de verkoper nemen.

Auteurs

Portret van Jasper Kampherbeek
Jasper Kampherbeek
Toegevoegd Notaris
Amsterdam
Portret van Mariëlle Blok
Marielle de Blok
Counsel
Amsterdam