Home / Publicaties / Dobbelen met factor A na doorstart vanuit faillis...

Dobbelen met factor A na doorstart vanuit faillissement

04/11/2009

In het arrest Boekenvoordeel/Isik en het arrest VEGE-motoren is bepaald dat de ketenregeling van art. 7:668a lid 2 BW van toepassing is bij een doorstart vanuit faillissement. Heeft dit ook tot gevolg dat bij de kantonrechtersformule rekening gehouden dient te worden met de dienstiaren uit de pre-faillissementsperiode? Deze vraag is met name van belang voor de doorstarter, die overweegt een of meerdere ex-werknemers van de gefailleerde een arbeidsovereenkomst aan te bieden. In dit artikel staat het effect van deze arresten op de factor A van de kantonrechtersformule dan ook centraal.

Publicaties
Arbeidsrecht_2009_10_e.pdf
Downloaden
PDF 505,9 kB

Auteurs

Portret van Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Amsterdam
Barbara Veldmaat