Home / Publicaties / Doorbreking van exoneratieclausules in de praktij...

Doorbreking van exoneratieclausules in de praktijk

01/06/2004

Indien een contractspartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, zal dit vaak schade bij de contractuele wederpartij tot gevolg hebben. De tekortschietende partij is in beginsel voor deze schade aansprakelijk. Vaak ziet men echter dat de partijen deze aansprakelijkheid al dan niet in algemene voorwaarden contractueel hebben beperkt waardoor de schade niet, althans niet geheel, aan hen kan worden toegerekend (art. 6:75 BW).

Publicaties
Praktisch_procederen_2004_6.pdf
Downloaden
PDF 1,9 MB

Auteurs

Portret van Bas Baks
Bas Baks
Partner
Amsterdam