Home / Publicaties / Dreiging aansprakelijkstelling bestuurder: snel handelen...

Dreiging aan­spra­ke­lijk­stel­ling bestuurder: snel handelen gewenst!

24/10/2008

Op grond van de Faillissementswet heeft de curator een machtiging van de rechter-commissaris nodig om een procedure te starten, zo ook om een procedure aan te spannen tegen de bestuurder van een failliete onderneming op basis van bestuurdersaansprakelijkheid.
Recentelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat degene tegen wie de curator gemachtigd wordt een procedure te starten, geen mogelijkheden heeft om de verleende machtiging aan te vechten.

Publicaties
Dreiging aansprakelijkstelling bestuurder: snel handelen gewenst!
Downloaden
PDF 155,6 kB

Auteurs

Portret vanMarlous Groot
Marlous de Groot
Partner
Amsterdam