Home / Publicaties / Duur loonsanctie WIA verkort door nalatigheid UWV

Duur loonsanctie WIA verkort door nalatigheid UWV

22/09/2011

Op grond van artikel 25 lid 14 WIA kan UWV een werkgever een loonsanctie opleggen indien werkgever gedurende de eerste 24 maanden van arbeidsongeschiktheid van een werknemer onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht. Deze sanctie houdt in dat UWV het tijdvak gedurende welke de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon op grond van artikel 7:629 BW kan verlengen, met maximaal 52 weken.
Op 22 juli 2011 heeft de kantonrechter te Amersfoort, in kort geding, geoordeeld dat de duur van de loonsanctie moet worden verkort met de periode dat UWV niet tijdig beslist na een melding van een werkgever betreffende het herstel van eventuele tekortkomingen ten aanzien van reïntegratie-inspanningen. Oók in het geval dat uiteindelijk - na beoordeling van UWV - blijkt dat werkgever de vastgestelde tekortkomingen onvoldoende heeft hersteld en de loonsanctie op grond van de wet blijft voortduren.

Publicaties
OpMaat_Arbeidsrecht_2011_09_21_b.pdf
Downloaden
PDF 29,5 kB