Home / Publicaties / ECN/Omen: heroverweging van het eenzijdig wijzigingsbeding...

ECN/Omen: heroverweging van het eenzijdig wijzigingsbeding vereist?

29/04/2014

Op 6 september 2013 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen in de kwestie ECN/Omen. Het arrest betrof het geschil tussen enerzijds ECN als voormalige werkgever en anderzijds haar voormalige, deels al gepensioneerde, werknemers die zich hadden verenigd in Omen. De Hoge Raad gaat onder meer in op het onderwerp van de uitgewerkte rechtsverhouding en het voortduren van de pensioenovereenkomst. Deze en andere oordelen van de Hoge Raad, alsook de reacties daarop, zijn zowel van belang voor de arbeidsrecht- als voor de pensioenrechtpraktijk. In deze bijdrage zal met name worden ingegaan op de consequenties die het arrest lijkt te hebben voor het eenzijdig wijzigingsbeding.

Publicatie
Arbeidsrecht_2014_04_a.pdf
Downloaden
PDF 734 kB

Auteurs

Portret van Paulus Bos
Paulus van den Bos