Home / Publicaties / Een contractuele boete: wel of geen matiging

Een contractuele boete: wel of geen matiging?

05/05/2009

ln de meeste commerciële contracten komt een boetebeding voor. Het boetebeding wordt door partijen opgenomen als prikkel tot nakoming en/of als gefixeerde schadevergoeding. Partijen zijn vrij om de hoogte van de boete te bepalen. De partij die de boete moet betalen, heeft volgens de wet altijd de mogelijkheid om de rechter om een matiging van de boete te verzoeken.

Publicaties
Ondernemersbrief_2009_45.pdf
Downloaden
PDF 2,5 MB