Home / Publicaties / Een onbelaste vergoeding

Een onbelaste vergoeding?

Over de vergoeding van advocaatkosten en outplacement bij ontslag

12/03/2014

De fiscaliteit en het arbeidsrecht kennen hun eigen, dikwijls afwijkende duiding van rechtsbegrippen. Dit kwam recentelijk nog naar boven in een voor civilisten opmerkelijke - maar fiscaal volstrekt heldere - uitspraak van het Hof van Discipline, over een advocate die voor haar werkzaamheden aan een werknemer een factuur aan werkgever had gestuurd. Tuchtrechtelijk deed zich de vraag voor of de advocate verwijtbaar had gehandeld door haar factuur te richten aan een ander dan haar opdrachtgever; volgens het Hof wel. In deze bijdrage gaan de auteurs in op de fiscale vraagpunten rondom deze casus, namelijk of de werkgever de advocaatkosten vrij van loonbelasting aan de werknemer kan vergoeden en of de werkgever de btw op dergelijke kosten in aftrek kan brengen. Dezelfde fiscale vragen spelen bij de inschakeling van een outplacementbureau door de werkgever in het kader van het ontslag van de werknemer. Hieraan zullen de auteurs afzonderlijk aandacht besteden.

004247_tile
Publicaties
Arbeidsrecht_2014_03_e.pdf
Downloaden
PDF 1,9 MB

Auteurs

Portret vanGilbert Joskin
Gilbert Joskin
Of Counsel
Amsterdam
Portret vanEtienne Cox
Etienne Cox
Counsel
Amsterdam