Home / Publicaties / Een woningcorporatie over de grens: het arrest Sint...

Een woningcorporatie over de grens: het arrest Sint Servatius

01/03/2010

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: Hof van Justitie van de Europese Unie) heeft op 1 oktober 2009 geantwoord op prejudiciële vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een geschil tussen de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en Woningstichting Sint Servatius uit Maastricht over een vastgoedproject van Servatius in Luik. De vragen betroffen het vrij verkeer van kapitaal, en in het bijzonder de mogelijkheid voor een lidstaat om ter rechtvaardiging van een beperking daarvan een beroep te doen op artikel 86 lid 2 EG-Verdrag (thans: art.106 lid 2
VWEU). Het arrest van het Hof is interessant, hoewel - of juist omdat - het zich over dat laatste punt niet uitlaat.
HvJ EG 1 oktober 2009 (Eerste kamer), zaak C-567/07,
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting
Sint Servatius, n.n.g

Publicaties
NtER_2010_3
Downloaden
PDF 188,9 kB

Auteurs

Portret vanEdmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam