Home / Publicaties / Eindejaarstips 2010 Loonheffingen

Eindejaarstips 2010 Loonheffingen

16/12/2010

Hieronder treft u diverse eindejaarstips 2010 voor de loonheffingen aan.

Onbelaste vergoedingen
Als directeur (DGA) of ondernemer moet u alle onbelaste vergoedingsmogelijkheden benutten. In 2011 wordt de werkkostenregeling facultatief geïntroduceerd, vanaf 2014 definitief. De werkkostenregeling is meestal ongunstiger. In de praktijk worden de volgende beloningsvormen vaak vergeten:

  • telefoon en internet thuis
  • telewerkvergoeding van 1.815 euro
  • onkostenvergoeding (vast)
  • fiets of fitness van de zaak

Kerstpakketten en andere geschenken
Geef uw werknemers een cadeau van maximaal 70 euro. Hierover bent u slechts 20% belastingen verschuldigd (eindheffing). Als u meer wilt geven dan is het verstandig een deel in 2010 te geven en een deel in 2011 (geen geld!). Als de gift meer is dan 70 euro dan kunt u gebruik maken van een andere regeling, de gift mag dan niet meer zijn dan–6 euro (per jaar 272 euro). Hiervoor moet u dan wel het tabeltarief toepassen, is dus veelal duurder. Daarnaast kunt u overwegen om werknemers een product van uw eigen bedrijf te geven. Heffing is dan 20%, waarde maximaal 475 euro. Een personeelsfeest is meestal belastingvrij.

Fiets van de zaak
Eenmaal per drie jaar mag u uw werknemer een fiets cadeau geven (maximumbedrag 749 euro). U mag dit bedrag ook belastingvrij aan de werknemer geven voor de aankoop van een fiets. De werknemer moet wel voor 50% van zijn tijd op de fiets naar het werk komen. U moet 68 euro als loon aanmerken bij uw werknemer. Tevens mag u 250 euro vergoeden voor bijkomende kosten (zoals een verzekering en een - in Nederland altijd noodzakelijk - regenpak). Door de nieuwe werkkostenregeling komt deze regeling in 2011 te vervallen, wellicht kunt u ervoor kiezen om de werkkostenregeling in 2011 nog niet toe te passen.

Spaarloon
Als u uw werknemer een voordeel wilt doen toekomen dat u als werkgever weinig kost zeg dan nog een spaarloon toe. U moet het bedrag wel in 2010 afstorten. Belastingtarief is dan (eindheffing) 25%.

Auto van de zaak
De auto van de zaak wordt sinds 2006 in de loonheffing opgenomen. Als er minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto wordt gereden hoeft geen bijtelling te worden toegepast. Zorgt u dan wel voor een sluitende rittenadministratie en een verklaring geen privé-gebruik (via Belastingdienst). Voor bestelauto's gelden speciale regelingen, soms geldt de eindheffingsregeling waarbij de werkgever 300 euro afdraagt en de werknemer vrij kan rijden. Per 2009 wordt de bijtelling verhoogd afhankelijk van de milieuvervuiling van uw auto, de bijtelling bedraagt dan 14%, 20% of 25%. Voor dergelijke auto's is de BPM lager en sinds 2008 ook de motorrijtuigenbelasting. In 2010 is motorrijtuigenbelasting afgeschaft.

Freelancers
Als uw bedrijf met freelancers werkt zorg er dan voor dat u de beschikking heeft over VAR verklaringen van deze freelancers. Een VAR verklaring is thans 1 jaar geldig, dus vraag hem elk jaar aan uw opdrachtnemer. U kunt de VAR via de internetsite van de Belastingdienst digitaal aanvragen. Vanaf 2010 wordt de VAR in veel gevallen automatisch verstrekt.

Gouden handdruk
Een gouden handdruk kan nu in uw eigen B.V. worden ondergebracht of bij een verzekeraar. Direct over het bedrag afrekenen kan natuurlijk ook. Sinds 2010 kunt u de gouden handdruk ook op een (geblokkeerde) bankrekening zetten, overweeg dit, is qua kosten een stuk gunstiger. Via een B.V. bent u flexibeler.

Kostenvergoedingen
Als u aan uw werknemer vaste onkostenvergoedingen verstrekt zorgt u er dan voor dat hiervan een onderbouwing (specificatie) voorhanden is. Tevens moet uw werknemer regelmatig (zeg 2 keer per jaar) controleren of de vergoeding nog juist is. Hij moet dit bewijzen met bonnen.

Diensttijdvrijstelling
Als een werknemer 25 jaar of 40 jaar in dienst is bij een werkgever, mag de werknemer eenmalig een belastingvrije vergoeding ontvangen (maximaal 1 maandloon).

Mobiele telefoon en internet
De regeling voor een mobiele telefoon voor uw werknemer of een internetverbinding thuis is een stuk eenvoudiger geworden. Elke vergoeding belastingvrij/onbelast (minimaal 10% zakelijk gebruik). U kunt overwegen om in plaats van een bonus de telefoon en internetkosten van uw werknemer te vergoeden.

Personeelsfeest
In 2010 is een personeelsfeest fiscaal onbelast, vanaf 2011 geldt in principe de werkkostenregeling. Dus in plaats van een kerstgeschenk kunt u fiscaal beter een feest of kerstdiner geven, is ook wel zo gezellig.

Fitness
Fitness van uw medewerkers mag u belastingvrij vergoeden (mag ook buiten werktijden).

Oldtimer
Voor een auto uit 1984 tot 1994 is de bijtelling per 2010 minder gunstig geworden, de gunstige regeling voor oudere auto's (15 jaar en ouder) is aangepast. Het bijtellingspercentage voor auto's ouder dan 15 jaar is vastgesteld op 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Woon-werkverkeer
Werkgevers mogen alle zakelijke kilometers (inclusief woon-werk verkeer) belastingvrij vergoeden tegen een kilometerprijs van 0,19 eurocent. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer lopend, op de fiets of op een ezel naar zijn werk gaat. Als de werknemer tenminste 60% van het aantal dagen de woon werk afstand reist mag hij voor 100% van de dagen een vergoeding krijgen, derhalve-0 dagen werken en voor 214 dagen een vergoeding krijgen.

Verhuiskostenregeling
Een werkgever mag in 2010 maximaal 7.750 euro belastingvrij aan zijn werknemer vergoeden voor een zakelijke verhuizing (dit was voorheen 5.445 euro). De werknemer moet in principe op 10 kilometer van zijn werk gaan wonen. Per 2011 wordt deze regeling volledig afgeschaft.

Auteurs

Portret van Gilbert Joskin
Gilbert Joskin
Of Counsel
Amsterdam