Home / Publicaties / Europees bankbeslag

Europees bankbeslag

04/01/2012

De Europese Commissie heeft op 25 juli 2011 een voorstel ingediend voor een European Account Preservation Order (hierna: "EAPO"). Op dit moment ondervinden crediteuren bij incasso van buitenlandse vorderingen nog belemmeringen en zijn zij hierdoor vaak niet in staat deze vorderingen te incasseren. Het voorstel introduceert een extra mogelijkheid, naast de geldende wetgeving voor nationale bankbeslagen, voor een Europees bankbeslag. De Europese commissie wenst hiermee de inning van grensoverschrijdende vorderingen te vereenvoudigen en de doeltreffendheid van de procedure voor grensoverschrijdende tenuitvoerlegging te vergroten. Een EAPO heeft directe werking in de gehele Europese Unie. Op basis van het EAPO heeft een crediteur de mogelijkheid in een andere lidstaat zonder verdere procedure beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening door betekening van het EAPO aan de bank. Voorts kan een EAPO worden gebruikt om informatie te verkrijgen ter zake van bankrekeningen van de
schuldenaar indien niet duidelijk is of de schuldenaar een of meer bankrekeningen aanhoudt in de betreffende lidstaat.

Publicatie
Update_Banking_and_Finance_ januari_2012_d
Downloaden
PDF 137 kB

Auteurs

De foto van Marc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam