Home / Publicaties / Europees Parlement stemt in met het nieuwe aanbes...

Europees Parlement stemt in met het nieuwe aan­be­ste­dings­pak­ket

22/01/2014

Op woensdagmiddag 15 januari heeft het Europees Parlement met ruime meerderheid ingestemd met een pakket van drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen:

  • een richtlijn voor klassieke aanbestedingen,
  • een voor publieke nutsfuncties en
  • een voor concessies.

De richtlijnen treden in werking twintig dagen na de publicatie ervan in het Publicatieblad van de EU. De lidstaten hebben vervolgens twee jaar de tijd om de richtlijnen te implementeren.

Ondanks dat de implementatie van deze richtlijnen naar verwachting nog wel even op zich laat wachten, kan de inhoud van deze richtlijnen wel al relevant zijn voor de huidige praktijk. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de richtlijnen tot het moment waarop de implementatie plaatsvindt, geldt namelijk ten eerste een onthoudingsplicht voor overheidsorganisaties; zij dienen zich te onthouden van elke maatregel die de verwezenlijking van het resultaat van de richtlijnen ernstig in gevaar kan brengen. Ten tweede zijn nationale rechters gehouden om gedurende deze periode af te zien van iedere interpretatie van nationaal recht die de verwezenlijking van het resultaat van de richtlijn ernstig in gevaar kan brengen. Voornoemde onthoudingsplicht geldt overigens alleen voor publieke instanties (niet voor private). Gedurende deze periode geldt tot slot geen verplichting voor rechters om richtlijnconform te interpreteren, wel mogen zij daartoe (op verzoek of ambtshalve) overgaan.

Totdat de implementatie van de richtlijnen heeft plaatsgevonden, is de inhoud daarvan derhalve (toch) relevant. Graag brengen wij in dat verband de eerdere artikelen onder uw aandacht waarin wij op een rij hebben gezet welke belangrijke wijzigingen de richtlijnen ten opzichte van de Aanbestedingswet met zich brengen.

Auteurs

Portret van Jildau Yilmaz
Jildau Yilmaz
Advocaat
Amsterdam
Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Caroline van Hulsteijn
Ilco van van Riel
Maartje Speksnijder
Toon meer Toon minder