Home / Publicaties / Evaluatie Jeugdwet: aanbestedingen onnodig knelpu...

Evaluatie Jeugdwet: aanbestedingen onnodig knelpunt

30/01/2018

Jeugdhulpaanbieders maken zich zorgen over de regels rond aanbesteden. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde eerste evaluatie van de Jeugdwet. In het bijzonder vrezen de jeugdhulpaanbieders dat de concurrerende werking van het aanbestedingsmechanisme een samenhangend jeugdhulpaanbod in de weg staat. In een aanbestedingsprocedure worden jeugdhulpaanbieders als concurrenten tegenover elkaar gezet, terwijl het ook niet altijd mogelijk is om in goed overleg met de gemeenten te komen tot een zo afgewogen mogelijk hulpaanbod. Gemeenten zien daarentegen budgettaire krapte als grootste knelpunt voor het aanbieden van voldoende passende jeugdhulp.

Hoewel jeugdhulpaanbieders en gemeenten andere knelpunten benoemen, komen deze in de kern op hetzelfde neer: hoe vult een gemeente haar verantwoordelijkheid passende jeugdhulp aan te bieden in gegeven de schaarste van de middelen? Pas wanneer de gemeente een concrete visie heeft ontwikkeld op de wijze waarop zij met schaarste omgaat, komt zij toe aan de vraag of de gekozen oplossing juridisch haalbaar is. De visie bepaalt de inkoop en niet andersom. Voor het inkopen van jeugdhulp zijn een scala aan mogelijkheden die gemeenten kunnen gebruiken om te voorkomen dat zij financiële risico's op de jeugdhulpaanbieders afwentelen en de markt uit elkaar wordt gespeeld.

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
Lot Wagemakers