Home / Publicaties / EVOA: Afvalstoffenwetgeving in beweging

EVOA: Afvalstoffenwetgeving in beweging

02/06/2008

De afvalstoffenwetgeving is sterk in beweging. Op 12 juli 2007 is een nieuwe Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) in werking getreden. De Verordening bevat een veelheid aan regels ten aanzien van het grensoverschrijdende transport van afvalstoffen. Ten opzichte van de oude EVOA zijn veel procedures en voorschriften uitgewerkt, met als doel de verdere harmonisatie van regelgeving binnen de Europeselidstaten.

Vaak is de goedkoopste manier om afvalstoffen te verwijderen niet de meest verantwoorde voor het milieu. Regelgeving moet voorkomen dat er een stroom van afvalstoffen ontstaat naar landen waar de verwerking het goedkoopst is. Uitgangspunt van de EVOA is dan ook dat de uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen naar landen buiten de EU verboden is, behoudens bepaalde uitzonderingen.

Publicaties
EVOA_Afvalstoffenwetgeving_in_beweging_OB_nr3_2008_1.pdf
Downloaden
PDF 77,2 kB