Home / Publicaties / Exhibitieplicht geldt ook als hoofdzaak buiten Nederland...

Exhibitieplicht geldt ook als hoofdzaak buiten Nederland aanhangig is. Naar aanleiding van HR 8 juni 2012, LJN: BV8510

13/12/2012

Het gaat in deze zaak om de vraag of op grond van art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede de exhibitie van bescheiden kan worden verlangd in een afzonderlijk geding voor de Nederlandse rechter, wanneer de hoofdprocedure tussen partijen niet in Nederland aanhangig is, en naar verwachting ook niet zal worden.

Publicaties
Update_B&F_december_2012_j.pdf