Home / Publicaties / Exploitatieplan (Afd. bestuursrechtspraak van de RvS...

Ex­ploi­ta­tie­plan (Afd. be­stuurs­recht­spraak van de RvS, 2 mei 2012)

02-08-2012

Een noot van Robert Lucassen en Jan van Vulpen bij de uitspraak van de Afd. bestuursrechtspraak van de RvS, 2 mei 2012, nr. 201105416/1/R4.
Exploitatieplan. Beroep gericht tegen toepassing plankostenscan tevens gericht tegen de exploitatieopzet. Verzoek om beperkte kennisneming ex art. 8:29 Awb van deskundigenadvies inbrengwaarde afgewezen. Vereiste van kenbaarheid van gebruikte vergelijkingstransacties. Passeren gebrek. Zichtlocatie. Proportionaliteitsbeginsel bij toedeling aanlegkosten groenvoorziening. Toepassing bestuurlijke lus (Bodegraven).

Publicaties
Bijlage
Downloaden
PDF 2,4 MB

Auteurs

Jan van Vulpen, van
Robert Lucassen