Home / Publicaties / Exploitatieplan (Afd. bestuursrechtspraak van de RvS,...

Exploitatieplan (Afd. bestuursrechtspraak van de RvS, 2 mei 2012)

02-08-2012

Een noot van Robert Lucassen en Jan van Vulpen bij de uitspraak van de Afd. bestuursrechtspraak van de RvS, 2 mei 2012, nr. 201105416/1/R4.
Exploitatieplan. Beroep gericht tegen toepassing plankostenscan tevens gericht tegen de exploitatieopzet. Verzoek om beperkte kennisneming ex art. 8:29 Awb van deskundigenadvies inbrengwaarde afgewezen. Vereiste van kenbaarheid van gebruikte vergelijkingstransacties. Passeren gebrek. Zichtlocatie. Proportionaliteitsbeginsel bij toedeling aanlegkosten groenvoorziening. Toepassing bestuurlijke lus (Bodegraven).

Publicatie
Bijlage
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

De foto van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam
Jan van Vulpen