Home / Publicaties / Exploitatieplan (Afd. bestuursrechtspraak van de RvS...

Exploitatieplan (Afd. be­stuurs­recht­spraak van de RvS, Meervoudige kamer, 29 februari 2012)

07/05/2012

Een noot van Robert Lucassen en Jan van Vulpen bij de uitspraak van de Afd. bestuursrechtspraak van de RvS, Meervoudige kamer, 29 februari 2012, nr. 201002769/1/R1.
Exploitatieplan. Gemeentelijk voorkeursrecht op te verkopen gronden staat in de weg aan onvoorwaardelijk recht op levering aan beoogd koper die daarmee niet als belanghebbende wordt aangemerkt. Verzoek om beperkte kennisneming ex art. 8:29 Awb. Afzonderlijke kostenposten van de exploitatieopzet zijn geen afzonderlijke besluitonderdelen vanwege onderlinge samenhang van de kostenposten. Zekerheidshalve opnemen van kosten van eventueel om te leggen kabels en leidingen is redelijk. Bovenplanse kosten (Gorinchem).

Publicaties
De_Gemeentestem_2012_7369
Downloaden
PDF 15,5 MB

Auteurs

Portret vanRobert Lucassen
Robert Lucassen
Jan van Vulpen, van