Home / Publicaties / Falend toezicht

Falend toezicht?

16/02/2009

De aansprakelijkheid van financieel toezichthouders staat volop in de belangstelling. Denk aan de gebeurtenissen rondom Icesave, Fortis, Palm Invest en Easylife. Steeds vaker wordt in het publiek debat de vraag gesteld in hoeverre financieel toezichthouders aansprakelijk zijn voor schade die is geleden als gevolg van (falend) toezicht. In december 2008 heeft het gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in een dergelijke situatie, de zogenoemde BeFra-zaak.

Publicaties
Ondernemersbrief_2009_01
Downloaden
PDF 38,1 kB