Home / Publicaties / Fiscaliteit als spelbreker bij parkmanagement

Fiscaliteit als spelbreker bij parkmanagement

Wet OB 1968, WBR, Wet VPB 1969

04/06/2009

In de artikelen van Kampherbeek en Van Oostrom is uitgebreid ingegaan op de civielrechtelijke mogelijkheden om parkmanagement vorm te geven. In dit artikel wil ik de fiscale invalshoeken toelichten die bij het opzetten en in stand houden van parkmanagement een rol spelen. Daarbij zal met name ingegaan worden op de omzetbelasting, overdrachtsbelasting en de vennootschapsbelasting. Voorzover ik heb kunnen nagaan is in de Nederlandse fiscale vakliteratuur en fiscale jurisprudentie nog nooit specifiek aandacht besteed aan de fiscale aspecten van parkmanagement. Toch meen ik dat, doorredenerend via normale fiscale wetsystematiek, ik adequate fiscale hypotheses heb kunnen verwoorden die voor parkmanagement van belang zijn.

Publicaties
Vastgoed_fiscaal_civiel_2009_9.pdf
Downloaden
PDF 721,2 kB

Auteurs

Portret vanWillie Ambergen
Willie Ambergen