Home / Publicaties / Forse boetes mogelijk voor buitenlanders op de bo...

Forse boetes mogelijk voor buitenlanders op de bouwplaats

Handhaving Wet arbeid vreemdelingen

05/05/2009

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geeft voorschriften voor het laten verrichten van arbeid door vreemdelingen, grofweg werknemers van buiten de Europese Unie. Deze buitenlandse werknemers mogen in principe niet zonder een tewerkstellingsvergunning worden ingeschakeld; de werkgever van deze werknemers wordt daarvoor aansprakelijk gehouden.

Publicaties
Ondernemersbrief_2009_41.pdf
Downloaden
PDF 2,7 MB

Auteurs

Erika Samuels Brusse - van der Linden