Home / Publicaties / Fraude en het ontslag van de liegende werknemer

Fraude en het ontslag van de liegende werknemer

01/12/2008

Onlangs heeft de Kantonrechter in Breda bepaald dat een werknemer die tijdens een ingesteld fraudeonderzoek aantoonbaar loog, op staande voet mocht worden ontslagen. Dit, terwijl de Rechtbank de vraag of de fraude was gepleegd onbeantwoord liet. In dit artikel wordt stilgestaan bij de gevolgen van deze uitspraak voor de praktijk. Eerst wordt ingegaan op fraude in het algemeen.

Publicaties
Ondernemersbrief_2008_6
Downloaden
PDF 100,4 kB

Auteurs

Portret vanMichiel Dijk
Michiel van Dijk
Partner
Amsterdam