Home / Publicaties / Gebruik van (verborgen) camera's op de werkplek

Gebruik van (verborgen) camera's op de werkplek

01/01/1998

Iedere werkgever heeft het recht om toezicht op haar werknemers uit te oefenen. De werkgever kan daarvoor een (verborgen) camera aanwenden. Het is evenwel de vraag of dat in alle gevallen toelaatbaar is. De werkgever dient het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de werknemer voldoende te respecteren. En de werkgever dient als goed werkgever te handelen (7:611 BW). Bij de beantwoording van de vraag naar de toelaatbaarheid van het gebruik van (verborgen) camera's spelen de omstandigheden van het geval een cruciale rol.

Publicaties
ArbeidsRecht_1998_4
Downloaden
PDF 1,3 MB

Auteurs

Portret vanMarcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam