Home / Publicaties / Geen motorrijtuigenbelasting voor specifieke voertuigen...

Geen motorrijtuigenbelasting voor specifieke voertuigen (waaronder taxi's)

26/01/2018

Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt op basis van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 geheven ter zake van het houden van personen- en bestelauto's, motoren, vrachtwagens en bussen. De meeste houders van motorrijtuigen is het bekend dat er geen MRB hoeft te worden betaald voor oldtimers (motorrijtuigen die minimaal 40 jaar geleden in gebruik zijn genomen) of voor motorrijtuigen die geschorst zijn en geen gebruik van de weg mogen maken.

Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting

Het is echter minder bekend dat voor een aantal specifieke voertuigen ook een vrijstelling van MRB geldt. Er hoeft bijvoorbeeld geen MRB te worden betaald voor motorrijtuigen van de politie, brandweer en (dieren)ambulances en ook ten aanzien van lijkauto's, vuilniswagens, kolkenzuigers, straatveegwagens en taxi's geldt een vrijstelling. Let op: de vrijstelling van MRB wordt in beginsel alleen op verzoek verleend en geldt dus niet automatisch.

Aanvragen vrijstelling

Daarom is het van groot belang dat de vrijstelling voor deze specifieke voertuigen wordt aangevraagd bij de Belastingdienst (inclusief de benodigde documentatie). Het verzoek kan relatief eenvoudig worden gedaan middels een daartoe bestemd formulier dat te vinden is op de website van de Belastingdienst.

Het is raadzaam om het verzoek zo spoedig mogelijk in te dienen bij de Belastingdienst, het liefst vóór aanvang van het tijdvak waarin het motorrijtuig van de weg gebruik gaat maken. De Belastingdienst geeft dan een beschikking af met een vrijstelling voor de MRB in plaats van een acceptgiro/automatische incasso met een te betalen bedrag aan MRB!

Auteurs

Portret van Herman Boersen
Herman Boersen
Partner
Amsterdam
Portret van Jeroen Dijk
Jeroen van Dijk
Belastingadviseur
Amsterdam