Home / Publicaties / Geen planologische medewerking enkel omdat kostenverhaal...

Geen planologische medewerking enkel omdat kostenverhaal niet is verzekerd? (Afd. bestuursrechtspraak van de RvS, 25 oktober 2013)

17/02/2014

Een noot van Robert Lucassen bij de uitspraak van de Afd. bestuursrechtspraak van de RvS, 25 oktober 2013, nr. 201307468/1/R2 en 201307468/2/R2.
Weigering raad om andere bestemming toe te kennen, hoewel daartegen geen planologische bezwaren bestaan. Weigering wegens omstandigheid dat geen anterieure overeenkomst inzake kostenverhaal is gesloten, vormt onvoldoende deugdelijke motivering. (Reimerswaal).

Publicaties
De_Gemeentestem_2014_7399_a.pdf
Downloaden
PDF 1 MB

Auteurs

Portret van Robert Lucassen
Robert Lucassen
Advocaat
Amsterdam