Home / Publicaties / Geen recht op vaststelling van bevoordeling van een...

Geen recht op vaststelling van bevoordeling van een ander kind tijdens leven van die ouder.

14/04/2010

Moeder had een woning overgedragen aan een van de kinderen. Een van de andere kinderen is van mening dat daarbij sprake was van bevoordeling. Het kind vraagt aan de rechtbank dat reeds nu vast te stellen omdat dit van belang is voor de hoogte van de legitieme portie na het overlijden van moeder.
De rechtbank wijst de vordering van het kind af wegens gebrek aan belang.

De rechtbank stelt vast dat het kind pas een vorderingsrecht heeft op de legitieme portie na het overlijden van moeder.
Voorts is het niet zeker dat op het moment van overlijden van moeder het kind nog leeft.
De rechtbank constateert dat als het kind voor moeder komt te overlijden er geen sprake is van een vorderingsrecht jegens de andere erfgenamen.
Er is dus geen sprake van een (zekere) toekomstige vordering op de erfgenamen.
Zolang de situatie waarin moeder voor het kind komt te overlijden nog geen realiteit is, heeft het kind dan ook geen reëel belang bij de gevorderde verklaring voor recht!