Home / Publicaties / Geen toepassing van billijkheidscorrectie bij proportionele...

Geen toepassing van billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid (HR 14 december 2012, LJN BX8349)

03/04/2013

De regel van proportionele aansprakelijkheid is bedoeld voor gevallen waarin het niet kan worden vastgesteld of de schade is veroorzaakt door een normschending van de aansprakelijk gestelde persoon, dan wel door een oorzaak die voor risico van de benadeelde zelf komt, en waarin de kans dat de schade door de normschending is veroorzaakt niet zeer klein of zeer groot is. In dit arrest beantwoordt de Hoge Raad de vraag in hoeverre een billijkheidscorrectie kan plaatsvinden in het kader van proportionele aansprakelijkheid.

Publicaties
Bedrijfsjuridische_Berichten_2013_06_a.pdf
Downloaden
PDF 255,5 kB