Home / Publicaties / Geen vruchtbare bodem meer voor het plantoctrooi?

Geen vruchtbare bodem meer voor het plantoctrooi?

23/06/2017

Kwekersrecht, doorgaans niet in het nieuws, is de afgelopen tijd een hot topic. Er is een maatschappelijke reuring ontstaan die echter niet voortkomt uit het kwekersrecht, maar uit het octrooirecht. Dit claimt een steeds sterkere positie in de plantenwereld, ten koste van het kwekersrecht. Het octrooirecht wordt daarbij geholpen door de snelle, technologische ontwikkelingen zoals genetische modificatie. In de sterk politiek ingestoken discussie die is ontstaan, spelen vraagstukken als voedselveiligheid, vrije toegang tot plantaardig uitgangsmateriaal (om nieuwe rassen te kunnen kweken), biodiversiteit en een mogelijke 'oligopolie' in de zaadveredelingssector, een rol.

Publicatie
Intellectuele_eigendom_en_reclamerecht_2017_03_a.pdf
Downloaden
PDF 64 kB

Auteurs

Portrait of Rogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam