Home / Publicaties / Geliberaliseerde pacht. Tussentijds opzeggingsbeding...

Geliberaliseerde pacht. Tussentijds opzeggingsbeding ten behoeve van verpachter. Onthouding goedkeuring (Centrale Grondkamer, 11 maart 2009)

16/04/2010

Een noot van Mr. E.H.M. Harbers bij de uitspraak van Centrale Grondkamer, 11 maart 2009.

Uit art. 7:397 lid 1 kan worden afgeleid dat de wetgever in geval van geliberaliseerde pacht - anders dan in geval van reguliere pacht - de verpachster vrij heeft willen laten om de mogelijkheid van tussentijdse opzeggingen te bedingen. Dat de wetgever een dergelijke bedoeling zou hebben gehad laat zich ook niet afleiden uit de totstandkomingsgeschiedenis van de regeling van de geliberaliseerde pacht en van de daaraan voorafgaande regeling van artikel 70f lid 5 van de Pachtwet.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Agrarisch_recht_2010_03
Downloaden
PDF 110,1 kB