Home / Publicaties / Geluidbelasting gezoneerd industrieterrein. ABRvS...

Geluidbelasting gezoneerd industrieterrein. ABRvS, 18 augustus 2010

Reparatie in de Crisis- en herstelwet van begrip "industrieterrein" uit de Wet geluidhinder

03/03/2011

Een noot van Maaike Bekooy en Luurt Wildeboer bij de uitspraak van ABRvS, 18 augustus 2010.
Zonegrens rond industrieterrein; Wet geluidhinder (Hengelo).
De zonegrens rond een industrieterrein wordt door de reparatie in de Crisis- en herstelwet van de begripsomschrijving 'industrieterrein' uit de Wet geluidhínder weer bepaald door de geluidbelasting van alle op een industrieterrein gevestigde bedrijven en niet langer meer alleen door de 'grote lawaaimakers' zoals gold vanaf de uitspraak ABRvS 29 augustus 2007. (Hengelo)

Publicaties
De_Gemeentestem_2011_4
Downloaden
PDF 461,6 kB

Auteurs

Luurt Wildeboer