Home / Publicaties / Gemeentelijk aanbesteden bij gebiedsontwikkeling

Gemeentelijk aanbesteden bij gebiedsontwikkeling

Overwegingen uit de praktijk

23/11/2010

Gemeentelijke bestuurders en ambtenaren willen doorgaans vergaande invloed uitoefenen op projecten binnen hun grondgebied. Dat kan gaan om het in detail bepalen van het programma (kantoren, starterswoningen enz.) tot het bepalen van de kleur van een woning. Dit soort sturingsmogelijkheden worden voor een groot deel geregeld door publiekrechtelijke kaders zoals de Wro. Maar de daadwerkelijke invloed gaat vaak verder dan deze kaders en vindt bovendien regelmatig zijn weg naar privaatrechtelijke overeenkomsten. Daar waar het aanbestedingsrecht grenzen stelt aan deze sturing ontstaat een spanningsveld. Over de juridisch technische aspecten van dit spanningsveld is sinds Auroux, en sinds kort ook Müller veel geschreven.Dit artikel echter beoogt inzicht te geven in de praktische uitwerking van dit spanningsveld op het handelen van gemeenten in processen van gebiedsontwikkeling.

Publicatie
Bouwrecht_2010_11
Downloaden
PDF 579 kB