Home / Publicaties / Gerechtshof Den Haag: splitsen energiebedrijven in...

Gerechtshof Den Haag: splitsen energiebedrijven in strijd met het Europese recht

10/12/2010

Het Gerechtshof in Den Haag heeft op 22 juni 2010 geoordeeld dat het groepsverbod en het verbod op nevenactiviteiten onverbindend zijn wegens strijd met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, voorheen het EG-verdrag. Hiermee vernietigt het hof de eerdere uitspraken van de Rechtbank Den Haag van 11 maart 2009. De Staat is op 26 augustus jl. in cassatie gegaan tegen deze uitspraak en inmiddels is naar aanleiding van de uitspraak een wetsvoorstel tot wettelijke verankering van het privatiseringsverbod aanhangig gemaakt. Het is de vraag of dit slechts uitstel van executie is of dat de splitsing nu volledig van de baan is.

Publicaties
Bedrijfsjuridische_berichten_2010_24
Downloaden
PDF 232,2 kB

Auteurs

Jacqueline Feld