Home / Publicaties / Gevolgen van de Crisis- en herstelwet op het gebied...

Gevolgen van de Crisis- en herstelwet op het gebied van geluidshinder

20/09/2010

De Crisis- en herstelwet, die eind maart 2010 in werking is getreden, beoogt primair de besluitvorming over bouw- en infrastructurele projecten te versnellen. Minder bekend is dat de Crisis- en herstelwet ook een groot aantal wijzigingen van bijzondere wetten bevat die bestaande knelpunten bij de besluitvorming moet wegnemen. Zo bevat de Crisis- en herstelwet onder andere oplossingen voor de huidige problemen bij verlening van milieuvergunningen aan bedrijven op gezoneerde industrieterreinen. Daarnaast biedt de introductie van ontwikkelingsgebieden meer milieuruimte voor bedrijvigheid. In deze bijdrage wordt ingegaan op de consequenties van deze maatregelen voor de bestaande geluidproblematiek.

Publicatie
Geluid_2010_03
Downloaden
PDF 629 kB

Auteurs

De foto van Luurt Wildeboer
Luurt Wildeboer
Advocaat
Amsterdam