Home / Publicaties / Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden

Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden

23/09/2008

Rechten van intellectuele eigendom die op een product (kunnen) rusten komen niet altijd toe aan één persoon of aan één vennootschap. Meerdere personen of vennootschappen of een combinatie van (een) perso(o)nen en (een) vennootschap(pen) kunnen dergelijke rechten hebben. Aan wie de rechten toebehoren hangt af van de feitelijke situatie ten tijde van het ontwerpen/uitvinden en de positie van de ontwerpers/uitvinders.

Publicaties
Gezamenlijk ontwerpen of uitvinden
Downloaden
PDF 351,1 kB

Auteurs

Portret van Marcoline Dussen
Marcoline van der Dussen
Advocaat
Amsterdam