Home / Publicaties / Groepsfinanciering van het netwerkbedrijf

Groepsfinanciering van het netwerkbedrijf

30/06/2010

Op 1 januari 2011 dient de splitsing gerealiseerd te zijn van de netwerkbedrijven en de commerciële energiebedrijven die zich bezighouden met productie, levering en handel van elektriciteit en gas. De netbeheerders mogen vanaf die datum nog wel deel uitmaken van een groep waarin door groepsvennootschappen commerciële activiteiten verricht kunnen worden, maar deze activiteiten mogen geen productie, levering of handel van elektriciteit of gas betreffen. Bovendien mogen de activiteiten van de groepsmaatschappijen niet ten koste gaan van het belang van het beheer van het net, zoals is neergelegd in de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en de Gaswet (hier wordt gemakshalve verder alleen verwezen naar de E-wet). Te denken valt aan werkzaamheden op het gebied van infrastructuur, meetdiensten en activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe technologie die kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. ln het kader van deze bepaling kunnen in de financieringspraktijk voor het netwerkbedrijf onder meer de volgende vragen gesteld worden: in hoeverre is groepsfinanciering toegestaan? en in hoeverre mag de holding in het kader van een dergelijke groepsfinanciering de aandelen in de netbeheerder (of in de moedermaatschappij van de netbeheerder) verpanden?

Publicaties
Update_Banking_Finance_2010_juni
Downloaden
PDF 2,1 MB