Home / Publicaties / Grondbedrijven gemeenten: actualiteiten op het gebied...

Grondbedrijven gemeenten: actualiteiten op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht

29/06/2018

In het kader van het themanummer 'grondbedrijven gemeenten' hebben de auteurs een selectie gemaakt van actuele rechtspraak op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, verschenen in 2017 en in een enkel geval in de eerste maanden van 2018. Daarbij hebben de auteurs het begrip 'ruimtelijk bestuursrecht' ruim opgevat, zodat bijvoorbeeld ook het onderwerp overheidsprivaatrecht in relatie tot de uitoefening van bevoegdheden op het terrein van de ruimtelijke ordening kon worden meegenomen.

Publicaties
Vastgoed_fiscaal_civiel_2018_03_a.pdf
Downloaden
PDF 3,2 MB

Auteurs

Robert Lucassen