Home / Publicaties / Handelspraktijken

Handelspraktijken

Een overzicht van de rechtspositie van de consument

15/04/2011

De regulering van handelspraktijken (ook wel 'oneerlijke mededinging' genoemd) was tot voor kort beperkt tot enkele afzonderlijke en nauw omlijnde deelgebieden. Ook op Europees niveau gezien was er ten aanzien van het handelspraktijkenrecht tot voor kort geen sprake van een eenvormige regeling of harmonisatie. Het handelspraktijkenrecht kon het beste gekarakteriseerd worden als een lappendeken van regelingen op afzonderlijke gebieden binnen de Europese lidstaten, zonder enige mate van (overkoepelende) harmonisatie of andere uniformering tussen de lidstaten.

Auteurs

Portret van Rogier Vrey
Rogier de Vrey
Partner
Amsterdam