Home / Publicaties / Handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming...

Handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanuit Nederlands perspectief

13/09/2017

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal op 25 mei 2018 van toepassing worden. Ten aanzien van de handhaving van regels op het vlak van gegevensbescherming gaat dat grote veranderingen teweegbrengen. In dit artikel wordt een toekomstbeeld geschetst.

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), PbEU 2016, L 119/1.

Lees het volledige artikel op bjutijdschriften.nl

Voor vragen over de publicatie, neem dan contact op met Edmon Oude Elferink.

Auteurs

Portret van Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Partner
Amsterdam
J.G. Reus