Home / Publicaties / Herleven bij tweede huwelijk tussen zelfde partners...

Herleven bij tweede huwelijk tussen zelfde partners oude huwelijkse voorwaarden?

28/10/2009

Aan de hand van de volgende casusbeschrijving komt naar voren dat oude huwelijkse voorwaarden tussen dezelfde partners in een volgend huwelijk herleven:
De man en vrouw hadden voor hun eerste huwelijk huwelijkse voorwaarden gemaakt; een zogenaamde "koude uitsluiting". Vervolgens zijn ze gescheiden via de weg van de flitsscheiding en hebben zij de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld. Daarna besloten zij toch weer met elkaar te gaan trouwen maar ook dit hield niet lang stand. De vrouw eiste nu verdeling bij helften van de echtelijke woning die door de man al was gekocht vóór het eerste huwelijk. Deze eis werd afgewezen.

De vrouw baseerde haar eis tot verdeling van de gemeenschap van goederen na de ontbinding van het tweede huwelijk op drie peilers:
- na de eerste ontbinding van het huwelijk waren de huwelijkse voorwaarden afgewikkeld;
- voor het tweede huwelijk had de vrouw de man verteld dat zij in gemeenschap van goederen wilde trouwen.
- in de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank terzake het tweede huwelijk werden partijen gelast de gemeenschap te verdelen als ware er een gemeenschap van goederen.

De rechtbank wees de vordering af en baseerde zich daarbij op artikel 1: 80f BW waarin staat dat indien partijen na beëindiging van het geregistreerd partnerschap (zoals in een flitsscheiding aan de orde is) weer een partnerschap of huwelijk samen aangaan, alle gevolgen van rechtswege herleven alsof er geen beëindiging heeft plaatsgevonden. Wel worden rechtshandelingen die in de tussenliggende periode zijn verricht, beoordeeld naar het tijdstip van de handeling.