Home / Publicaties / Het arrest Alrosa: een gepolijst raamwerk voor de...

Het arrest Alrosa: een gepolijst raamwerk voor de toezeggingsbeschikking

18/09/2008

In het arrest Alrosa heeft het Gerecht van Eerste Aanleg zich voor het eerst uitgesproken over een toezeggingsbeschikking van de Europese Commissie in het kader van een procedure op grond artikel 81 en 82 EG-Verdrag. Het arrest verduidelijkt het toetsingskader bij de beoordeling van toezeggingen van ondernemingen en geeft meer inzicht in de beroepsmogelijkheden voor ondernemingen tegen een toezeggingsbeschikking en de mate waarin een dergelijke beschikking door het Gerecht wordt getoetst. De belangrijkste overwegingen uit het arrest en de gevolgen voor de praktijk worden in dit artikel besproken.

Publicaties
Het arrest Alrosa: een gepolijst raamwerk voor de toezeggingsbeschikking
Downloaden
PDF 904 kB