Home / Publicaties / Het belang van “Industry Practice” bij de uitleg...

Het belang van “Industry Practice” bij de uitleg van olie & gascontracten

03/05/2012

Overeenkomsten die gehanteerd worden in de internationale commerciële olie- en gaspraktijk zijn meestal ontleend aan Anglo-Amerikaanse modellen. Te denken valt aan Joint Operating Agreements, Farm-In Agreements, Processing and Operating Agreements en Tie-In Agreements. Als Nederlands recht van toepassing is verklaard op dergelijke overeenkomsten, dan kunnen de in deze overeenkomsten gebruikte Engelse termen en bepalingen vragen oproepen en tot meningsverschillen leiden. Immers, de gebezigde termen stammen uit het Anglo-Amerikaanse rechtssysteem (common law systeem), wat wezenlijk verschilt van het recht in civil law landen, zoals Nederland. Recent heeft de Nederlandse rechter zich over de interpretatie van een dergelijke term uitgelaten.

Publicaties
CMS_Energy_Update_april_2012
Downloaden
PDF 474,9 kB

Auteurs

Portret van Martika Jonk
Martika Jonk
Senior Counsel | Advocaat
Amsterdam