Home / Publicaties / Het Europese octrooi kan binnenkort voordeliger worden...

Het Europese octrooi kan binnenkort voordeliger worden verkregen

01/02/2008

Onderstaand artikel is een vertaling:

De kosten voor vertalingen van Europese octrooien dalen als gevolg van het aannemen van het Verdrag van Londen door het Franse Parlement. Hierdoor wordt het Europese octrooi makkelijker toegankelijk.

Het Europese Octrooibureau (EOB) verstrekt op basis van een gecentraliseerde procedure Europese octrooien aan de verdragsstaten van het Europees Octrooiverdrag (EOV). Momenteel zijn dit 31 lidstaten met 23 officiële talen. De houder van het Europese octrooi beslist pas na de verstrekking in welke van de 31 verdragsstaten zijn octrooi daadwerkelijk beschermd moet worden ("validatie"). De vertaling in de desbetreffende officiële taal van de verdragsstaat was hiertoe dwingend vereist. Bij vertaalkosten van ongeveer € 2.000,00 per taal vormt dit een aanzienlijke financiële last voor de aanmelder. Het Verdrag van Londen voorziet nu in een oplossing.

Met dit verdrag ziet iedere staat met Duits, Engels of Frans als officiële taal (dit zijn België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, Zwitserland en Groot-Brittannië) af van vertaalverplichting van de beschrijving en van de legenda van de tekeningen in hun nationale taal. De aanspraken worden daarentegen in de drie officiële talen vertaald.

De staten die geen Duits, Engels of Frans als officiële taal hebben, beschikken ook over de mogelijkheid van de vertaalverplichting af te zien. De voorwaarde hiervoor is dat het Europese octrooi al is verstrekt in de door deze staat voorgeschreven officiële taal van het Europees Octrooibureau. Zij behouden weliswaar het recht om een vertaling van de aanspraken in één van hun officiële talen aan te vragen.

Tien landen hadden al vóór Frankrijk met het akkoord ingestemd. Met de instemming van Frankrijk kan voor hen het akkoord onmiddellijk in werking treden.

Auteurs

Gerd Schoenen