Home / Publicaties / Het Grossmann-verweer: een gevaarlijke conclusie

Het Grossmann-verweer: een gevaarlijke conclusie

08/03/2010

In het novembernummer van dit tijdschrift is het artikel 'Het Grossmann-verweer verwerkt' van Mr. G. 't Hart verschenen. In dit artikel concludeert 't Hart dat de Hoge Raad met zijn uitspraak van 26 juni 2009 een streep heeft gehaald door de gangbare lijn in de lagere rechtspraak dat inschrijvers die voor het indienen van hun inschrijving niet hebben geklaagd over gebreken in een aanbestedingsprocedure om die enkele reden niet niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen.
't Hart is van mening dat niet het Grossmann-arrest van het Hof van Justitie en de daaraan ten grondslag liggende Rechtsbeschermingsrichlijn als maatstaf moeten worden gebruikt, maar uitsluitend het nationale Nederlandse recht met betrekking tot rechtsverwerking, op grond waarvan het enkele feit dat inschrijvers voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure niet hebben geklaagd onvoldoende is om rechtsverwerking te kunnen aannemen. Een gevaarlijke conclusie menen wij.

Publicaties
Bouwrecht_2010_3.pdf
Downloaden
PDF 228,8 kB

Auteurs

Portret van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam